Alabu Bolig er en almen boligorganisation og er resultatet af en fusion pr. 1. januar 2016 mellem Boligforeningen Vanggården, Boligforeningen Fjordblink, Boligselskabet NordBo og Alabu Bolig a.m.b.a.

Med næsten 6.000 attraktive boliger er Alabu Bolig en af Aalborgs største boligorganisationer til formidling af lejeboliger. Boligselskabet Aalborglund administreres af Alabu Bolig.

Vi servicerer omkring 15.000 beboere og er i nærheden af 100 ansatte, fordelt på 30 i administrationen og 70 ejendomsfunktionærer i marken. 

Alabu Bolig er en del af Bo i Nord, som er en fælles ventelisteportal for i alt 6 boligselskaber. Her får man adgang til at søge mere end 20.000 boliger i Aalborg og omegn. 

I Alabu Bolig er det vores opgave at skaffe gode, tidssvarende og sunde boliger til rimelig husleje. Derudover arbejder vi på at understøtte fællesskabet, nærværet, sundheden, et godt miljø og gode daglige oplevelser til beboerne. Vi prioriterer beboernes tryghed og sikkerhed højt.

Vores hverdag handler om menneskers hjem, derfor sætter vi den enkelte beboer i centrum. 
Vores hverdag handler om menneskers job, derfor sætter vi den enkelte medarbejder i centrum. 

Alabu Bolig sætter stor fokus på sundhed og motion. Dette kommer bl.a. til udtryk i vores cykelhold Team Alabu Bolig, som er sprunget på cyklerne i den gode sags tjeneste hele fire gange, nemlig til Berlin, Bruxelles, Prag og Luxembourg. Team Alabu Bolig har allerede har planer om endnu en tur, som skal gå til Amsterdan i 2020.

Alabu Bolig vægter beboerdemokratiet højt.

Beboerdemokratiet er afgørende for, at beboerne har indflydelse på og er med til at beslutte, hvordan deres boligområde skal være. Beboerne har det afgørende ord i den daglige drift. Det betyder blandt andet, at beboerne ved, hvad deres husleje bruges til, også i forhold til vedligeholdelse, fornyelse og forbedringer. Beboerne kan også være med til at forbedre legepladsen eller gøre boligområdet til et dejligere sted at bo ved at afholde fællesaktiviteter. Afdelingsbestyrelsen vælges af beboerne som varetager beboernes interesser og kommunikationen med Alabu Bolig. 

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og alle dens afdelinger. Her ligger ansvaret for boligorganisationens økonomi. Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer som er valgt blandt beboerne. 

Alabu Bolig påtager sig et social ansvar. Blandt andet tager vi ofte praktikanter ind, og hjælper derved også f.eks. flygtninge eller andre, som af forskellige grunde endnu ikke er afklaret omkring deres jobsituation, videre med en virksomhedspraktik i tæt samarbejde med Aalborg Kommune. 

Blandt vores medarbejdere har vi også ansatte i flexjobs. I Alabu Bolig bestræber vi os meget på at være en rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til alle. 

Vi vil også gerne være med til at give unge mennesker en god start på arbejdslivet, og derfor er det helt naturligt for os at have elever.

Over for vore beboere udviser vi socialt ansvar i kraft af, at vi har trivselsmedarbejdere ansat, som hjælper til med at udrede eventuelle uoverensstemmelser beboerne imellem, hvis f.eks. husordenen i afdelingen ikke bliver overholdt. Derudover tæller vores stab også tre beboerrådgivere, hvor man i de pågældende afdelinger kan søge hjælp, såfremt der opstår en særlig vanskelig social situation, eller hvis man som beboer har ideer til nye aktiviteter eller skulle have lyst til at deltage i det frivillige arbejde i afdelingen.  


Sidst men ikke mindst støtter Alabu Bolig mange frivillige organisationer, bl.a. har vi støttet Frirummet, Farmen Fristedet, Gestus Nord, Danske Hospitalsklovne, BROEN Aalborg og Team Alabu Bolig. 

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Alabu Boligs cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies