Social ansvarlighed

Alabu Bolig er en social ansvarlig arbejdsplads. Vi tager ansvar inden for elever, praktikpladser, ligesom vi tager ansvar over for vores beboere via "De Blå Ressourcer" og ikke mindst via "Social helhedsplan". 

Til venstre kan du vælge at læse mere om: elever, praktik samt "De Blå Ressourcer".