Fonden Team Alabu Bolig

Fonden Team Alabu Bolig vil meget gerne støtte op om at hjælpe børn og unge mennesker blandt Alabu Boligs lejere til et aktivt fritidsliv, så dit barn får mulighed for at dyrke den ønskede fritidsaktivitet i lokale foreninger eller andre kulturelle tilbud. 

•    Har du/I et barn, hvor I mangler hjælp til at motivere ham/hende til et fritidsaktivitet?
•    Er du/I lejere i Alabu Bolig?
•    Er dit/jeres barn i alderen op til 17 år?

Så kan I ansøge om tilskud til betaling af kontingent og/eller nødvendigt udstyr til sport, idræt eller andre kulturelle tilbud, som f.eks. aktiviteter inden for musik og teater eller andre fritidsaktiviteter for børn og unge.  

Den støtte, som bevilges til hvert enkelt barn, afregnes direkte til den pågældende klub/forening. 

Fonden Team Alabu Bolig spørger ikke til baggrunden for ansøgningen/omstændigheder i familien, da dette er uvæsentligt for os. Men for at søge støtte, skal I udfylde erklæringen om samtykke, så vi kan være behjælpelige med at formidle kontakten til den ønskede fritidsaktivitet.

Indkomne ansøgninger vil blive behandlet samlet for hvert kvartal. Ansøgningsfrist senest: 31. marts – 30. juni – 30. september – 31. december
Har du som forælder spørgsmål eller mangler du hjælp til udfyldelse af erklæringen om samtykke, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på mail suk@alabubolig.dk eller tlf. 61 33 08 46.

Ansøgningsskema/Erklæring om samtykke