Boliggarantibevis

Hvad er et boliggarantibevis?
Et boliggarantibevis er en aftale, du som nuværende lejer kan indgå med Alabu Bolig. 
Ordningen er godkendt af staten og er en del af ”Lov om almene boliger”. 
Aftalen giver dig en sikkerhed for, at du i 3 år efter en fraflytning vil kunne vende tilbage til anden almen bolig. Hvis du fortryder din flytning, vil du få en bolig tilsvarende den, du sagde op.
Et boliggarantibevis er gældende i 3 år og inkluderer max 2 boligtilbud. 

Hvad omfatter "garantien"?
Boliggarantibeviset giver dig ret til at få tilbudt en bolig tilsvarende den, du fraflyttede. 
Med en "tilsvarende" bolig menes en bolig i samme afdeling eller i samme bydel/område, en bolig med samme antal rum eller af nogenlunde tilsvarende størrelse (antal m²) og en bolig med en nogenlunde tilsvarende husleje. 
Hvis du ønsker at gøre brug af dit boliggarantibevis, skal du tilbydes den første ledige bolig i Alabu Bolig, som matcher den bolig, du fraflyttede. Det vil sige, at du vil gå forud for både den kommunale anvisningsret og oprykningsventelisten (beboerfortrinsretten i boligorganisationen). 

Undtagelser
Det kan ske, at det ikke er muligt at anvise en helt tilsvarende bolig. Det gælder i afdelinger med fleksibel udlejning (forsøgsudlejning efter kriterier), eller når der er tale om særligt attraktive boliger, som kun sjældent bliver ledige. I disse tilfælde vil du stadig få tilbudt den første ledige bolig, der så tæt som overhovedet muligt svarer til din tidligere bolig. 

Flere fordele
Med et boliggarantibevis i hånden, opnår du flere fordele. Du sparer en ekstra husleje, du kan flytte og stadig have en sikkerhed for at få en anden bolig i Alabu Bolig, hvis du får brug for det inden for 3 år, og du undgår enhver risiko for at blive opsagt som lejer på grund af eventuel ulovlig fremleje.

Hvad koster garantibeviset? 
Boliggarantibeviset koster kr. 1.000,- og inkluderer max 2 boligtilbud. 
Ønsker du at udnytte garantien, vil du automatisk rykke øverst på ventelisten. Når de 3 år er gået, overgår du til den almindelige eksterne venteliste, hvis du betaler det sædvanlige aktivgebyr. 

Indgå aftalen inden du flytter 
En aftale om boliggarantibevis skal indgås, inden du flytter fra din bolig i Alabu Bolig. Efter fraflytning er det for sent. Alabu Bolig skal se dokumentation for indgået parforhold eller flytning til et sommerhus, en anden by eller udlandet senest 1 måned efter flytningen. Dokumentationen skal ske i form af en udskrift fra Folkeregistret, hvor alle husstandens medlemmer skal fremgå. 

Ansøg om et boliggarantibevis
Ønsker du at købe et boliggarantibevis, skal du i første omgang udfylde et ansøgningsskema, som skal afleveres til Alabu Bolig Bolig. Hent ansøgningsskema her

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Alabu Boligs cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies