Forsikring

Sker der en vand- eller brandskade i din afdeling, er det vigtigt at jeres indbo, dvs. møbler og andre private ejendomme inklusiv dem, som du måtte opbevare i kælder eller loftrum, er forsikret igennem en indboforsikring. Bygningen er altid forsikret af Alabu Bolig, men dine private ejendomme er ikke forsikret. Hvis du ikke har en indboforsikring, kan du og din familie derfor ikke få erstatning, hvis der opstår brand eller dine ting skades, f.eks. i forbindelse med vandskade, eller stjæles. Du kan heller ikke få dækket dine udgifter, hvis du skal genhuses i en periode på grund af en skade, som gør din bolig ubeboelig.

Derfor tjek op på, om du og din familie er forsikret. Husk evt. glas og kumme forsikring.