Opsigelse

Hvis du ønsker at opsige din bolig, skal dette altid gøres skriftligt.  Du kan udfylde opsigelsesblanketten, som du finder her, og sende den til os på info@alabubolig.dk,  eller du kan henvende dig på vores kontor.  Når vi har registreret din opsigelse, vil du modtage en bekræftelse på din opsigelse.

Ønsker du at opsige en almindelig bolig, er der 3 måneders opsigelse fra den førstkommende første eller femtende i en måned. Ønsker du, at vi skal forsøge at leje din bolig ud inden de 3 måneder, forsøger vi naturligvis dette. Det er derfor vigtigt, at du på blanketten udfylder punktet om, hvornår boligen er tømt og rengjort.

Efterfølgende har Alabu Bolig 14 dage til syn og istandsættelse. Huslejen for disse 14 dage skal du som fraflytter betale, da vi i alle vores afdelinger har A-ordning (læs evt. mere om A-ordning her).

Hvis du ønsker at opsige et værelse, er der en måneds opsigelse fra den førstkommende første eller femtende i en måned.

Er det en plejebolig, er der ligeledes en måneds opsigelse fra den førstkommende første eller femtende i en måned, hvis opsigelsen er pga. dødsfald. Hvis opsigelsen af en plejebolig er pga. flytning til anden bolig, så er der 3 måneders opsigelse. På en ældrebolig er der 3 måneders opsigelse. Derudover gælder samme regler, som ved opsigelse af en almindelig bolig.

Er det en ungdomsbolig, du vil opsige, henviser vi til AKU-Aalborg.

Du bør være opmærksom på, at hvis der er sket ødelæggelse eller beskadigelse i din bolig, mens du har boet der, vil udbedringerne blive sat i stand for din regning. Du bør derfor sætte dig ind i din afdelings vedligeholdelsesreglement, så du inden fraflyttersynet kan udbedre eventuelle fejl og mangler.

Læs mere om fraflytning her.