Overdragelse af lejemål

Hvis du ønsker at overdrage dit lejemål til ægtefælle eller samlever, eller du ønsker at fortsætte et lejemål efter din ægtefælle/samlever, kan du læse mere om mulighederne for det under dette punkt.

Overdragelse ifm. dødsfald

Hvis lejeren dør, har ægtefællen ret til at fortsætte lejemålet. Hvis der er en samlever, der har haft fælles husstand og folkeregisteradresse med lejer de seneste to år før dødsfaldet, kan denne samlever ligeledes overtage lejemålet efter afdøde lejer.

Overdragelse ifm. seperation/skilsmisse

Hvis lejer og ægtefælle har haft fælles husstand og folkeregisteradresse de seneste 2 år før overdragelse af lejemålet, kan de aftale, hvem af dem, der skal fortsætte lejemålet.

Kontakt os, hvis du ønsker at overdrage lejemål. Det er vigtigt, at papirerne er i orden.