Beboernes persondata

Persondataloven indeholder nogle regler, som giver dig en række rettigheder over for Alabu Bolig, som behandler oplysninger om dig.

Rettighederne bidrager til åbenhed, og gør dig i stand til at varetage dine interesser.

Den registreredes rettigheder omfatter kort fortalt følgende:

  • Ret til at blive orienteret om, at der indsamles/behandles oplysninger om dig.
  • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, som Alabu Bolig behandler om dig.
  • Ret til at gøre indsigelse mod, at behandling af oplysninger finder sted.
  • Ret til at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende, rettet eller slettet, samt i den forbindelse af forlange, at andre, der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette.

Du kan læse mere om persondataloven på Datatilsynet.

Her kan du læse mere om Alabu Boligs sikkerhed omkring persondata

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Alabu Boligs cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies